เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี.ซี.ไอ.คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งแรก บนเนื้อที่ริมถนนพหลโยธิน ณ บ้านเลขที่ 1/6 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 แล้วเสร็จเริ่มผลิตได้ครั้งแรกปลายปี พ.ศ. 2534 มีกำลังผลิตเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต่อมา เนื่องด้วยบริษัทฯได้รับการตอบสนองด้วยดีมาตลอดจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯจึงดำเนินการขยายกำลังการผลิตเรื่อยมาเป็นลำดับ จนถึงปัจจุบันมีกำลังผลิตเฉลี่ยของโรงงานแห่งแรก(ถ.พหลโยธิน) อยู่ที่ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวันบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ และมีกำลังผลิตเฉลี่ยของโรงงานแห่งที่สอง(ถ.พุทธสาคร) อยู่ที่ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวันบนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ รวมเป็นกำลังผลิตเฉลี่ยทั้งสิ้น 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัทพี.ซี.ไอ.คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบด้วย
1. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
2. เสาเข็มเขื่อนคอนกรีตอัดแรง
3. คานสะพานคอนกรีตอัดแรง
4. แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
5. แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
6. คาน/เสา คอนกรีตสำเร็จรูป
7. ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต่างๆ
8. บริการตอกเสาเข็ม
9. บริการติดตั้ง คานสะพาน, แผ่นพื้น, คาน/เสา สำเร็จรูป, ชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัท พี.ซี.ไอ.คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาทิเช่น บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน), บริษัท สี่แสงการโยธา จำกัด , บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด, บริษัท ทิพากร จำกัด , บริษัท ซินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด , บริษัท บัญชากิจ จำกัด , บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด, บริษัท สหการวิศวกร จำกัด , บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) และอีกหลายบริษัทชั้นนำ ด้วยดีเสมอมา โดยได้รับงานผลิตและบริการ ทั้งงานในภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในส่วนของ กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมชลประทาน, กรุงเทพมหานคร, ฯลฯ
บริษัทฯ จึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทั้งในด้านที่เป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้นำในการพัฒนา ในวงการชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงและคอนกรีตสำเร็จรูป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและสังคมต่อไป

*** ผลงานโครงการที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพ PCI ***
•พิธีลงนามเซ็นสัญญาซื้อ-ขาย(คานสะพานคอนกรีตอัดแรง)กับบริษัทชั้นนำในโครงการระดับประเทศ

พิธีลงนามสัญญา
โครงการก่อสร้างทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ กับ บริษัท ช.การช่าง-โตคิว โดยมี คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนาม
พิธีลงนามสัญญา
โครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนบี กับกิจการร่วมค้า บี.บี.ซี.ที. (บริษัท บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น และ บจก. ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น)
พิธีลงนามสัญญา
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพระราม3(ถ.เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) กับ บริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด โดย คุณจรัล ดำรงค์รัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ร่วมลงนาม

Brochure