ร่วมงานกับเรา

พนักงานดูแลสโตร์ และคลังสินค้า

ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน : พนักงานดูแลสโตร์ และคลังสินค้าประเภทงาน : Full Timeรายได้ : ตามความสามารถและประสบการณ์   คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช / ปวส ทุกสาขา มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30น. - 17.30น.     ติดต่อ คุณสมาพร 081-4040877  (สำนักงานใหญ่) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
ดูรายละเอียด

โฟร์แมนก่อสร้าง

ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนก่อสร้างประเภทงาน : Full Timeรายได้ : ตามความสามารถและประสบการณ์   คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช / ปวส  ก่อสร้าง มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30น. - 17.30น.     ติดต่อ คุณสมาพร 081-4040877  (สำนักงานใหญ่) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
ดูรายละเอียด

การตลาด

ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : การตลาดประเภทงาน : Full Timeรายได้ : ตามความสามารถและประสบการณ์   คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30น. - 17.30น.     ติดต่อ คุณสมาพร 081-4040877  (สำนักงานใหญ่) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
ดูรายละเอียด

ธุรการ

ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ธุรการประเภทงาน : Full Timeรายได้ : ตามความสามารถและประสบการณ์   คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา  มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30น. - 17.30น.     ติดต่อ คุณสมาพร 081-4040877  (สำนักงานใหญ่) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
ดูรายละเอียด

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : คอมพิวเตอร์กราฟฟิคประเภทงาน : Full Timeรายได้ : ตามความสามารถและประสบการณ์   คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30น. - 17.30น.     ติดต่อ คุณสมาพร 081-4040877  (สำนักงานใหญ่) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
ดูรายละเอียด

วิศวกรเครื่องกล (โรงงาน)

ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล (โรงงาน)ประเภทงาน : Full Timeรายได้ : ตามความสามารถและประสบการณ์   คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรเครื่องกล (โรงงาน) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30น. - 17.30น.    ติดต่อ คุณสมาพร 081-4040877  (สำนักงานใหญ่) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
ดูรายละเอียด

วิศวกรโยธา

ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาประเภทงาน : Full Timeรายได้ : ตามความสามารถและประสบการณ์   คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30น. - 17.30น.     ติดต่อ คุณสมาพร 081-4040877  (สำนักงานใหญ่) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
ดูรายละเอียด