ผลงานของเรา

รหัส : REF-001

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชุมเห็ด แถววัดคู้บอน กรุงเทพมหานคร
สินค้าที่ใช้ : เสาเข็มสี่เหลี่ยมกลวง 0.65x0.65 ความยาว 25.0 เมตร จาก PCI