ผลงานของเรา

รหัส : REF.002

ชื่อโครงการ : Track Doubling Project Section Chachengsoa – Lamchabang , State Railway of Thailand. (โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ สายฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง)
สินค้าที่ใช้ : เสาเข็มรูปตัวไอ 0.22x0.22 ความยาว 6 - 28 เมตร จาก PCI