ผลงานของเรา

รหัส : REF-003

ชื่อโครงการ : Lumlookka Bridge , Department of Highway. (สะพานข้ามแยกลำลูกกา)
สินค้าที่ใช้ : คานสะพานคอนกรีตอัดแรง I-Girder ความยาว 25 - 30 เมตร จาก PCI