สินค้า
รายละเอียด :

ขนาดเสาเข็ม

Pile Size

(m.)

พื้นที่หน้าตัด

Cross Section

(cm.2)

น้ำหนัก

Weight

(kg/m.)

รับน้ำหนักปลอดภัย

Safe Load

(tons.)

ความยาว

Length

(m.)

SH 0.525x0.525

2050

492

 100-120

 10-30

SH 0.65x0.65

2968

712

 120-150

 10-30