สินค้า
รายละเอียด :

ขนาดเสาเข็ม

Pile Size

(m.)

พื้นที่หน้าตัด

Cross Section

(cm.2)

น้ำหนัก

Weight

(kg/m.)

รับน้ำหนักปลอดภัย

Safe Load

(tons.)

ความยาว

Length

(m.)

I 0.18x0.18

274.5

65.88

 10-15

 6-22

I 0.22x0.22

386

85.44

20-25

 6-22

I 0.26x0.26

489

117.36

30-35

 6-24

I 0.30x0.30

660

158.4

40-45

 6-24

I 0.35x0.35

880

211.2

50-60

 6-24

I 0.40x0.40

1,240

297.6

60-70

 6-26

I 0.45x0.45

1,549

371.76

70-80

 6-26