สินค้า
รายละเอียด :

ขนาดเสาเข็ม

Pile Size

(m.)

พื้นที่หน้าตัด Cross Section

(cm.2)

น้ำหนัก

Weight

(kg/m.)

รับน้ำหนักปลอดภัย

Safe Load

(tons.)

ความยาว

Length

(m.)

SP 0.25x0.50

205

492

 100-120

 10-30

SP 0.30x0.50

296.8

712

 120-150

 10-30