สินค้า
รายละเอียด :

ขนาดเสาเข็ม

Pile Size

(m.)

พื้นที่หน้าตัด

Cross Section

(cm.2)

น้ำหนัก

Weight

(kg/m.)

รับน้ำหนักปลอดภัย

Safe Load

(tons.)

ความยาว

Length

(m.)

S 0.15x0.15

225

54.0

 15-20

 6-21

S 0.18x0.18

324

77.8

 20-25

 6-21

S 0.22x0.22

484

116.2

 30-35

 6-21

S 0.26x0.26

676

162.2

 40-45

 6-24

S 0.30x0.30

900

216.0

 45-55

 6-26

S 0.35x0.35

1225

294.0

 55-70

 6-26

S 0.40x0.40

1,600

384.0

 70-80

 6-26

S 0.45x0.45

2,025

486.0

 80-110

 6-28