สินค้า
I-Girder Span 20.00-35.00M. ตามมาตรฐาน กรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบทและมาตรฐานอื่นๆ