สินค้า
Box-Girder Span 13.00-20.00M. ตามมาตรฐาน กรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบทและมาตรฐานอื่นๆ