สินค้า
รายละเอียด :

ขนาดคานสะพาน Beam Size

(m.)

พื้นที่หน้าตัดCross Section

(cm.2)

น้ำหนัก Weight

(kg/m.)

PG 0.16x0.99x5.00

1510

362.4

PG 0.19x0.99x6.00

1783

427.92

PG 0.22x0.99x7.00

2069

495.6

PG 0.25x0.99x8.00

2323

557.52

PG 0.31x0.99x9.00

2881

691.44

PG 0.35x0.99x10.00

3241

777.84

PG 0.45x0.99x12.00

4141

993.84